Sysmex CS-5100

Novi standardi za rutinu sa PSI tehnologijom

Sysmex® CS-5100 sistem za hemostazu je random access koagulometar velikog kapaciteta i najnoviji je član Sysmex CS linije. Primena multitalasne PSI tehnologije (Preanalytical Sample Integrity) omogućava laboratorijama postizanje visokokvalitetnih rezultata već prilikom prvog testiranja, tako što identifikuje i upravlja radom sa protencijalno problematičnim uzorcima pre analiziranja. Automatizovana provera zapremine uzorka i kvalitativna detekcija hemolize, ikterusa i lipemije smanjuje potrebu vizuelne inspekcije uzorka.

• Provera zapremine uzorka u primarnoj epruveti omogućava otkrivanje potencijalno netačnih rezultata uzrokovanih nepravilnim uzimanjem uzoraka
• Detekcija hemolize, ikterusa i lipemije preanalitičkim skeniranjem uzoraka pacijenata izvodi se na 3 talasne dužine: 405 nm, 575 nm i 660 nm
• Korisnik definiše kriterijume koji omogućavaju automatsko upravljanje rezultatima
• Prihvatanje ili obeležavanje rezultata usled netačne zapremine u epruveti u skladu sa korisničkim podešavanjima
• Istovremeno skeniranje reakcija koagulacije na nekoliko talasnih dužina : 340 nm, 405 nm, 575 nm, 660 nm i 800 nm

PT
Dade® Innovin®
Thromborel® S

APTT
Dade Actin®
Dade Actin FS
Dade Actin FSL
Pathromtin® SL

Fibrinogen
Dade Thrombin

Trombinsko vreme
Test Thrombin
Thromboclotin®

Batroksobinsko vreme
Batroxobin

Deficijencija faktora
Factor II
Factor V
Factor VII
Factor VIII
Factor IX
Factor X
Factor XI
Factor XII

Lupus antikoagulans
LA1 screening
LA2 confirmation

Protein C sistem
Protein C
ProC® AcR
ProC Global
FV Leiden
Protein S Ac
INNOVANCE® Free PS Ag

Heparin
Berichrom® Heparin

Antitrombin III
Berichrom Antithrombin III (A)
INNOVANCE Antithrombin

D-Dimer
INNOVANCE D-Dimer

Von Willebrand faktor
vWF Ag®
INNOVANCE VWF Ac

Hromogeni testovi
Berichrom Factor VIII Chromogenic
Berichrom Factor XIII Chromogenic
Berichrom C1-Inhibitor
Berichrom α2-Antiplasmin
Berichrom Plasminogen
Berichrom Protein C

Agregacija*
Ristocetin Co-Factor

* korisnički definisana aplikacija

Dimenzije glavna jedinica (aparat): ~ 1030 mm x 1150 mm x 1280 mm (Š x D x V) pneumatska jedinica: ~ 280 mm x 355 mm x 400 mm (Š x D x V) računarska jedinica: ~ 546 mm x 891 mm x 1195 mm (Š x D x V)
Težina aparata glavna jedinica (aparat): ~ 100 kg pneumatska jedinica: ~ 17 kg računarska jedinica: LCD = 5.5 kg; PC = 9.5 kg
Kapacitet ~ 400 PT testova/sat ~ 400 APTT testova/sat ~ 400 PT/APTT testova/sat ~ 282 PT/APTT/AT/DD testova/sat (rezultati su za rad u normalnom modalitetu)
Onboard kapacitet do 3000 testova i do 40 reagenasa na aparatu, 100 uzoraka, 10 nosača za uzorke sa 10 pozicija za uzorke;
Merni kanali 20 detektora za različite merne principe; 8 omogućavaju mešanje tokom merenja ukoliko je potrebno Istovremena fotometrija na 5 talasnih dužina na svim mernim kanalima ( 340 nm, 405 nm, 575 nm, 660 nm i 800 nm)