Sysmex CA-620 i CA-660

Dve opcije za Vaše potrebe

Sysmex® CA-600 su kompaktni, potpuno automatizovani sistemi koji omogućavaju merenje koagulometrijskim, hromogenim* i imunološkim* metodama u istinskom random-access okruženju. Sa najmanjom veličinom u svojoj klasi, ovi sistemi su idealni za laboratorije sa manjim obimom rada ili kao rezervni instrumenti za velike laboratorije.
• Ručni bar kod čitač omogućava automatski unos podataka za kontrole i kalibratore
• Jednostavan za uputrebu sa LCD ekranom u boji osetljivim na dodir
• Pozicija za hitni uzorak omogućava određivanje hitnih analiza u bilo kom trenutku
• Rezultati testiranja mogu da se prikažu na ekranu ili da se štampaju sa reakcionim krivama
• Test paleta uključuje najučestalije rutinske i specijalne testove, uključujući i D-dimer*

PT Thromborel® S Reagent, Dade® Innovin® Reagent
APTT Dade Actin® Activated Cephaloplastin Reagent, Dade Actin FS Activated PTT Reagent, Dade Actin FSL Activated PTT Reagent, Pathromtin® SL Reagent
Fibrinogen Multifibren® U Reagent, Dade Thrombin Reagent
Trombinsko vreme Test Thrombin Reagent, Thromboclotin® Reagent
Batroksobinsko vreme Batroxobin Reagent
Deficijencija faktora Coagulation Factor VII Deficient Plasma, Coagulation Factor VIII Deficient Plasma
Lupus antikoagulans LA1 Screening Reagent1, LA2 Confirmation Reagent
Protein C sistem Protein C Reagent, Berichrom® Protein C*
Heparin Berichrom Heparin*
Antitrombin Berichrom Antithrombin III (A) reagent,* INNOVANCE® Antithrombin*
D-Dimer INNOVANCE D-Dimer*
Von Wilebrand faktor vWF Ag®,*INNOVANCE VWF Ac*

*dostupno samo na aparatu Sysmex CA-660

Dimenzije aparata 566 mm x 490 mm x 490 mm (Š x D x V)
Težina aparata ~ 43 kg
Kapacitet
~ 60 PT testova/sat ~ 16 D-dimer testova/sat ~ 48 PT/APTT/fibrinogen testova/sat
~ 40 PT/APTT/fibrinogen /AT testova/sat ~ 32 PT/APTT/fibrinogen/D-dimer testova/sat
Merni kanali koagulometrijski/4, hromogeni* i imunološki*