Sysmex CA-1500

Moćne performanse uz kompaktnu veličinu

Sysmex® CA-1500 brzo analizira veliki broj uzoraka sa visokim nivoom preciznosti. Kompaktan, potpuno automatizovan sistem izvodi koagulometrijske, hromogene i imunološke testove.
• Tačna identifikacija uzoraka sa bar kod očitavanjem prilikom aspiracije
• Obimna paleta koagulometrijskih, hromogenih i imunološkh testova uključuje rutinske i većinu uobičajenih specijalnih testova
• Brzo izdavanje rezultata – D-dimer rezultati u toku 7 minuta
• Istovremena kalibracija testova i rutinski rad sa uzorcima

PT reagensi
Thromborel® S
Dade® Innovin®

APTT reagensi
Dade Actin®
Dade Actin FS
Dade Actin® FSL
Pathromtin® SL

Reagensi za fibrinogen
Dade Thrombin Reagent
Multifibren® U

Reagensi za trombinsko vreme
Batroxobin Reagent
Thromboclotin®
Test Thrombin Reagent

Faktor deficitne plazmeFactor II
Factor V
Factor VII
Factor VIII
Factor IX
Factor X
Factor XI
Factor XII

Hromogeni testovi
INNOVANCE® Antithrombin
Berichrom® AT III (A)
Berichrom Heparin
Berichrom Plasminogen
Berichrom Protein C
Berichrom α2-Antiplasmin
Factor VIII Chromogenic Assay

D-dimer reagensi
INNOVANCE D-Dimer

Reagensi za lupus anticoagulans
LA 1 Screening Reagent
LA 2 Confirmation Reagent

Reagensi za procenu rizika za trombozu
ProC® Global
ProC Global FV
ProC Ac R
Protein C
Protein S Ac
INNOVANCE Free PS Ag

Ostali reagensi
vWF Ag®
INNOVANCE VWF Ac

Dimenzije:
Glavna jedinica: ~ 780 mm x ~ 500 mm x ~ 500 mm (Š x D x V)
Jedinica za uzorke: ~ 580 mm x ~ 280 mm x ~ 700 mm (Š x D x V)
Težina aparata:
Glavna jedinica: ~ 75 kg
Jedinica za uzorke: ~ 9,5 kg
Kapacitet ~ 120 PT testova/sat ~ 80 PT/APTT testova/sat istovremeno
Onboard kapacitet
39 reagenasa/kontrola uključujući pufere i rastvore za ispiranje;
50 uzoraka sa dodatnih 5 STAT pozicija uz mogućnost kontinuiranog dodavanja;
300 pojedinačnih reakcionih kiveta, uz kontinuirano dodavanje;
Uzorci Istovremeno korišćenje primarnih epruveta i čašica za uzorke
Automatsko razblaživanje uzoraka i standard Bar kod identifikacija uzoraka 5 nosača za uzorke (50 uzoraka); kontinuirano dodavanje 5 pozicija za hitne uzorke
Reagensi
Prepoznavanje reagenasa: manuelno sa eksternim bar kod čitačem
39 pozicija za reagenase/kontrole (36 na hladnom i 3 pozicije na sobnoj temperaturi)