Program kompanije Siemens Healthcare Diagnostics za Srbiju

V-Twin (nije registrovano u Srbiji)
Viva-JR (nije registrovano u Srbiji)
Viva-E (nije registrovano u Srbiji)
Viva-ProE (nije registrovano u Srbiji)

Quadriga Be Free (nije registrovano u Srbiji)
BEP III (nije registrovano u Srbiji)
BEP 2000 Advance

Sistemi za analizu kardijačnih markera: Stratus CS i Straus CS 200;
Koagulacija: Xprecia Stride