KVALITET PROIZVODA JE NAŠ PRIMARNI INTERES

Politika kvaliteta firme Interlab exim“ zasniva se na konstantnom unapređivanju poslovanja i konkurentnosti sa ciljem da budemo efikasna, savremena i društveno odgovorna kompanija u oblasti uvoza i distribucije dijagnostičkih reagenasa i aparata za različite vrste laboratorija u okviru zdravstvenih ustanova. Iz politike kvaliteta proizilazi posvećenost osnovnim ciljevima firme:

  • Usmerenost ka korisnicima i njihovim potrebama sa ciljem formiranja visoko kvalitetnih rešenja i usluga prilagođenih svakom korisniku

  • Efikasna realizacija dogovorenog razvijanjem profesionalnog pristupa poslu i timskog rada

  • Održavanje i obezbeđenje najvišeg kvaliteta usluga koje pružamo

  • Razvoj i negovanje dobrih i dugoročnih odnosa sa korisnicima

  • Konstanto unapređivanje postprodajne podrške korisnika

  • Uvećavanje mreže korisnika

  • Praćenje svetskih trendova u oblasti laboratorijske dijagnostike

  • Primenama procesnog pristupa u upravljanju i poslovanju

  • Primeni i razvoju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2015

Dokument možete preuzeti ovde.