KVALITET PROIZVODA JE NAŠ PRIMARNI INTERES

Politika kvaliteta firme Interlab exim“ zasniva se na konstantnom unapređivanju poslovanja i konkurentnosti sa ciljem da budemo efikasna, savremena i društveno odgovorna kompanija. Iz politike kvaliteta proizilazi posvećenost osnovnim ciljevima firme:

  • Usmerenost ka korisnicima i njihovim potrebama sa ciljem formiranja visoko kvalitetnih rešenja i usluga prilagođenih svakom korisniku
  • Efikasna realizacija dogovorenog razvijanjem profesionalnog pristupa poslu i timskog rada
  • Održavanje i obezbeđenje najvišeg kvaliteta usluga koje pružamo
  • Razvoj i negovanje dobrih i dugoročnih odnosa sa korisnicima
  • Konstanto unapređivanje postprodajne podrške korisnika
  • Uvećavanje mreže korisnika
  • Praćenje svetskih trendova u oblasti laboratorijske dijagnostike
  • Primenama procesnog pristupa u upravljanju i poslovanju
  • Primeni i razvoju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2008