Orgentec

Alegria® – Budućnost života

Alegria® je analizator sa random acess pristupom koji koristi SMC (Sensotronic Memorized Calibration) tehnologiju razvijenu u kompaniji ORGENTEC Diagnostika. Ova tehnologija omogućava istovremenu automatsku detekciju velikog broja analita u prvom redu autoantela.

Pregled najznačajnijih prednosti ovog sistema

  • Automatizovan analitički sistem
  • Neograničen izbor uzoraka, individualni test parametri
  • SMC (Sensotronic Memorized Calibration)
  • Stabilni i reproducibilni uslovi testiranja koje garantuje kontrolisana temperatura u inkubacionoj jedinici
  • Preko 100 analita
  • Svaku seriju određivanja mogu da čine uzorci 30 pacijenata sa individualnim testovim koji budu gotovi za samo 90 minuta.
  • Svaki od rezultata je validiran sopstvenom kontrolom.

Paleta testova:

Reumatologija: ANA Detect, ANA Screen, Anti-Alfa-Fodrin, Anti-C1q, Anti-CCPhs, Anti-Centromere B, Anti-dsDNA, Anti- Histon, Anti- Jo-1, Anti- MCV®  Anti- Nukleosom, Anti- Rib-P, Anti- RNP-70, Anti- RNP/Sm, Anti- Scl-70, Anti- Sm, Anti- SS-A, Anti- SS-A 52, Anti- SS-A 60, Anti- SS-B, Anti- ssDNA, ENA Screen, Reumatoidni faktor

Tromboze: Anti- Aneksin, Anti- Beta-2-glikoprotein, Anti- Cardiolipin, Anti- Fosfatidna kiselina, Anti-Fosfatidil Inositol, Anti- Fosfatidil Serin, Anti- Fosfolipid Screen, Anti- Protrombin

Vaskulitis: ANCA Screen hs, Anti-BPI, Anti- Katepsin G, Anti-Elastase, Anti-GBM, Anti-Lactoferrin, Anti-Lysosome, Anti-MPO, Anti-PR3, Anti-PR3 hs

Gastroenterologija: AMA-M2, Anti-DGP, Anti- Gliadin, Anti-gp210, Anti-Intristic factor, Anti-LC1, Anti-Parietal Cell, Anti-SLA, Anti- Sp100, Anti- Tissue-Transglutaminase, ASCA, Calprotectin, Lactofferin

Tireoidea: Anti Tg, Anti TPO

Diabetes: Anti-Insulin

Testovi iz stolice: Calprotectin, Lactoferrin

Metabolizam kostiju: 25-OH Vitamin D3/D2   25-OH Vitamin D3/D2 Control Set