Preduzeće „Interlab exim“ je prisutno na tržištu skoro dvadeset godina. Prvih nekoliko godina poslovalo je pod imenom Libertas d.o.o., a od 2001. godine pod imenom Interlab exim d.o.o.

Dugogodišnje iskustvo i prisutnost na našem tržištu obavezuje preduzeće „Interlab exim“ na postojanost i konstantan razvoj.

Interlab exim se bavi i prometom lekova, kao i njihovom registracijom.

Posedujemo magacine dovoljnog kapaciteta, hladan lanac, vozila za transport lekova i medicinskih sredstava prema najvišim svetskim standardima.

Interlab exim je distributer vodećih svetskih proizvođača medicinske opreme i reagensa za Srbiju. U našem portfoliu možete pronaći proizvode:

Siemens Healthineers

Sebia

Orgentec

Naše visokostručno i iskusno osoblje obezbeđuje adekvatnu i sofisticiranu podršku za sve vrste laboratorija.
Osnovna delatnost preduzeća je uvoz i distribucija in vitro dijagnostičkih reagenasa i aparata za različite vrste laboratorija u okviru zdravstvenih ustanova.

Delokrug delatnosti kompanije Interlab exim

  • Prodaja opreme, reagensa i potrošnog materijala
  • Registracija lekova i medicinskih sredstava
  • Obuka krajnjih korisnika
  • Konstantna postprodajna podrška, sa servisnom službom 24 časa
  • Organizovanje naučnih skupova i okruglih stolova sa aktuelnim temama iz različitih oblasti laboratorijske dijagnostike, promocije, edukacije