Preduzeće „Interlab exim“ je prisutno na tržištu preko dvadeset godina.

Dugogodišnje iskustvo i prisutnost obavezuje preduzeće „Interlab exim“ na postojanost i konstantan razvoj.

Interlab exim se bavi prodajom laboratorijske opreme i reagensa. Naše bogato iskustvo uključuje prodaju, servis i instalaciju sistema za hemostazu, biohemiju i imunohemiju.

Posedujemo magacine dovoljnog kapaciteta, hladan lanac, vozila za transport lekova i medicinskih sredstava prema najvišim svetskim standardima.

Sarađujemo sa primarnim, sekundarnim i tercijernim zdravstvenim ustanovama, kao i velikim brojem privatnih zdravstvenih ustanova.

Interlab exim je distributer vodećih svetskih proizvođača medicinske opreme i reagensa za Srbiju. U našem portfoliu možete pronaći proizvode:

Sebia

Orgentec

Naše visokostručno i iskusno osoblje obezbeđuje adekvatnu i sofisticiranu podršku za sve vrste laboratorija.
Osnovna delatnost preduzeća je uvoz i distribucija in vitro dijagnostičkih reagenasa i aparata za različite vrste laboratorija u okviru zdravstvenih ustanova.

Delokrug delatnosti kompanije Interlab exim

  • Prodaja opreme, reagensa i potrošnog materijala
  • Registracija lekova i medicinskih sredstava
  • Obuka krajnjih korisnika
  • Konstantna postprodajna podrška, sa servisnom službom 24 časa
  • Organizovanje naučnih skupova i okruglih stolova sa aktuelnim temama iz različitih oblasti laboratorijske dijagnostike, promocije, edukacije