IMMULITE 2000/2000 XP

Brzo otkrivanje hipotireoze

IMMULITE® 2000/2000 XPi poseduje jednu od najširih paleta među imunohemijskim analizatorima. Sa ovim sistemom laboratorija može da inkorporira specifična testiranja i testiranja na alergije u laboratorijsku rutinu na jednom sistemu. Aparat je jednostavan za rad I svojim kapacitetom zadovoljava potrebe laboratorija srednjeg i velikog kapaciteta.

Alergijski testovi
Alergen-specifični IgE 3gAllergy™
Ukupni IgE
AlaTOP alergijski skrining
Alergen-specifični IgG
Alergen-specifični IgG4
ECP

Testovi ispitivanja anemija i metabolizma gvožđa
EPO
Feritin
Folati
Vitamin B12

Testovi ispitivanja autoimunih bolesti
Anti-CCP

Koštani markeri
Osteokalcin
Pyrilinks-D

Kardijačni markeri
CKMB
D-Dimer
hsCRP
NT-proBNP
Mioglobin
Troponin I

Dijabetes
C-Peptid
Insulin
Mikroalbumin

Hormon rasta i faktori rasta
Hormon rasta (hGH)
IGF-I
IGFBP-3

Hepatitis
Anti-HBs
Anti-HBs kvantitativni
Anti-HBc IgM
Ukupni Anti-HBc
HBsAg
HBsAg konfirmatorni

Inflamacija
IL-2R
IL-6
LBP

Metabolički parametri
ACTH
Kortizol
Homocistein

Onkološki markeri
AFP
CA 19-9 (GI-MA)
CA 125 (OM-MA)
CA 15-3 (BR-MA)
Kalcitonin
CEA
fPSA
PAP
PSA

Ostali testovi
ß2-Mikroglobulin
Gastrin

Reproduktivna endokrinologija
Androstendion
DHEAS
Estradiol
Free Beta HCG
FSH
hCG
LH
PAPP-A
Progesteron
Prolaktin
SHBG
Testosterone
Nekonjugovani estriol

Infektivne bolesti
EBV-VCA IgG1
EBV-VCA IgM
H. pylori IgG
Sifilis

Praćenje koncentracije lekova (TDM)
Karbamazepin
Fenobarbital
Valproinska kiselina

Testovi ispitivanja funkcije tiroidne žlezde
Anti-TG
Anti-TPO
fT3
fT4
Intact PTH
TBG
Tiroglobulin
Ukupni T3
Ukupni T4
TSH
TSH teće generacije

Virusi
CMV IgG
CMV IgM
Rubela IgG
Rubela IgM
Toksoplazma IgG
Toksoplazma IgM

Karakteristike
Opis sistema Random access analizator imunotestova
Kapacitet do 200 testova na sat
Vreme do prvih rezultata 35 minuta

Uzorci
Dimenzije epruveta diametar 12-16 mm, visina 75-100 mm
• Primarne, sekundarne i epruvete za mikrouzorkovanje mogu se postaviti direktno na aparat
• Epruvete dimenzija 10 x 50 mm, za mikrouzorkovanje, se postavljaju u aparat uz korišćenje obezbeđenog nosača

Postavljanje uzoraka u aparat pun kapacitet je 90 uzoraka (6 nosača sa po 15 mesta za epruvete)
• Aparat ima mogućnost kontinuiranog postavljanja novih uzoraka, bez pauziranja rada aparata

Tip uzorka plazma, serum, i urin-u zavisnosti od testa
Kontrola integriteta reagenasa i uzoraka detekcija nivoa tečnosti, clot detekcija
Automatska obrada uzoraka Refleksno i re-run testiranje, automatska i manuelna dilucija

Reagensi
Pozicije za reagense na aparatu 24 pozicije
• Reagensi su spremni za upotrebu i stabilni 90 dana na aparatu i čuvaju se u frižideru aparata na 2-80C

Bar kod reagenasa identifikacija lot-a reagensa
informacija o potrebi kalibracije
informacija o broju preostalih testova

Korisnički interfejs
Operativni sistem Microsoft® Windows® XP
Monitor 19” ekran osetljiv na dodir

Dimenzije aparata
Visina 127 cm
Širina 152 cm
Dubina 79 cm
Težina 403 kg