IMMULITE 1000

Oslonac Vaše laboratorije

IMMULITE® 1000 je mali, stoni analizator imunoloških testova. Sveobuhvatni meni, niski operativni troškovi, pouzdanost i jednostavnost upotrebe čine ovaj sistem odličnim izborom za laboratorije manjeg kapaciteta imunoloških testova.

Alergijski testovi
Ukupni IgE
AlaTOP alergijski skrining
ECP

Testovi ispitivanja anemija i metabolizma gvožđa
EPO
Feritin
Vitamin B12

Koštani markeri
Osteokalcin

Kardijačni markeri
D-Dimer
hsCRP
NT-proBNP
Mioglobin
Troponin I

Dijabetes
C-Peptid
Insulin
Mikroalbumin

Hormon rasta i faktori rasta
Hormon rasta (hGH)
IGF-I
IGFBP-3

Hepatitis
HBsAg
HBsAg konfirmatorni

Inflamacija
IL-8
LBP

Metabolički parametri
ACTH
Kortizol
Homocistein

Onkološki markeri
AFP
CA 19-9 (GI-MA)
CA 125 (OM-MA)
CA 15-3 (BR-MA)
Kalcitonin
CEA
fPSA
PSA

Ostali testovi
ß2-Mikroglobulin
Gastrin

Reproduktivna endokrinologija
Androstendion
DHEAS
Estradiol
Free Beta HCG
FSH
HCG
LH
PAPP-A
Progesteron
Prolaktin
SHBG
Testosteron
Nekonjugovani estriol

Infektivne bolesti
H. pylori IgG

Praćenje koncentracije lekova (TDM)
Karbamazepin
Fenobarbital
Valproinska kiselina
Fenitoin

Testovi ispitivanja funkcije tiroidne žlezde
Anti-TG
Anti-TPO
fT3
fT4
Intact PTH
TBG
Tiroglobulin
Ukupni T3
Ukupni T4
TSH teće generacije

Virusi
CMV IgG
CMV IgM
Rubela IgG
Rubela IgM
Toksoplazma IgG
Toksoplazma IgM

Karakteristike
Opis sistema Random access analizator imunotestova
Kapacitet do 120 testova na sat
Vreme do prvih rezultata 42 minuta u standardnom i 15 minuta u Turbo načinu rada

Uzorci
Tip uzoraka plazma i serum
Kontrola integriteta reagenasa i uzoraka detekcija nivoa tečnosti

Reagensi
Pozicije za reagense na aparatu 12 pozicija
Bar kod reagenasa automatski unos informacija o kalibraciji i parametara testa

Korisnički interfejs
Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
Monitor 15” ekran osetljiv na dodir

Održavanje
Dnevno 5-10 minuta
Nedeljno 15 minuta
Mesečno 30 minuta

Dimenzije aparata
Visina 48 cm
Širina 117 cm
Dubina 66 cm
Težina 109 kg