HYDRASYS 2 SCAN

Kompletno rešenje za gel elektroforezu

HYDRASYS 2 SCAN je automatizovani aparat za gel elektroforezu. Sistem izvodi sve postupke elektrozoreze automatski: od nanošenja uzoraka na gel do finalnog očitavanja. Sistem je brz i jednostavn za rad, sa više od 60 Hydragel programa. Instrument je takođe dostupan kao ISOFOCUSING verzija koja omogućava korišnjenje tehnike izoelektričnog fokusiranja.

Elektroforeza proteina seruma (sa 5 ili 6 frakcija)
Elektroforeza proteina visoke rezolucije: serum, urin, likvor
Elektroforeza proteina urina
Imunofiksacija proteina seruma
Imunofiksacija proteina urina (Bence Jones)
Imunofiksacija proteina likvora (oligoklonalne trake)
Elektroforeza lipoproteina
Elektroforeza izoenzima: ALP, LDH, CK
Elektroforeza hemoglobina
Izoelektrično fokusiranje proteina likvora (oligoklonalne trake)- dostupno na Hydrasys 2 Scan Focusing
Izoelektrično fokusiranje AA1T – dostupno na Hydrasys 2 Scan Focusing
Opšte: Više od 60 programa migracije
Više od 10 programa bojenja i pranja gelova
Optimizirano očitavanje rezultata: software Phoresis; automatska indentifikacija frakcija
Jednostavno održavanje

Kapacitet: Proteini do 162 testova/sat
Imunofiksacija do 17 testova/sat sa IF fast programom
Hemoglobin: do 30 testova/sat
Tip uzorka: Serum
Plazma
Urin
Likvor
Eritrociti (EF hemoglobina)
Dimenzije: 76 (D) x 51 (Š) x 23 (V) cm