Sysmex CS-2000i/2100i

Povećajte kvalitet i efikasnost Vaše laboratorije sa PSI tehnologijom

Sysmex® CS-2000i/CS-2100i sistemi smanjuju mogućnost preanalitičke greške koristeći PSI™ (preanalytical sample integrity) tehnologiju i time pružaju dodatnu pomoć operateru – idetifikuju i automatsk upravljaju radom sa protencijalno problematičnim test uzorcima pre analiziranja.
• Detekcija hemolize, ikterusa i lipemije preanalitičkim skeniranjem uzoraka pacijenata izvodi se na 3 talasne dužine: 405 nm, 575 nm i 660 nm
• Korisnik definiše kriterijume koji omogućavaju automatsko upravljanje rezultatima
• Provera zapremine uzorka u primarnoj epruveti omogućava otkrivanje potencijalno netačnih rezultata uzrokovanih nepravilnim uzimanjem uzoraka
• Prihvatanje ili obeležavanje rezultata usled netačne zapremine u epruveti u skladu sa korisničkim podešavanjima
• Istovremeno skeniranje reakcija koagulacije na nekoliko talasnih dužina : 340 nm, 405 nm, 575 nm, 660 nm i 800 nm
Antitrombin
Berichrom® Antithrombin III (A)
INNOVANCE® Antithrombin

APTT
Dade® Actin®
Dade Actin FS
Dade Actin FSL
Pathromtin® SL

Batroksobinsko vreme
Batroxobin

Hromogeni testovi
Factor VIII Chromogenic
Factor XIII Chromogenic
Berichrom α2 – Antiplasmin
Berichrom Plasminogen

D-Dimer
INNOVANCE D-Dimer

Deficijencija faktora koagulacije
Faktor II
Faktor V
Faktor VII
Faktor VIII
Faktor IX
Faktor X
Faktor XI
Faktor XII

Fibrinogen
Multifibren® U*
Dade Thrombin

Heparin
Berichrom Heparin

Lupus antikoagulans
LA1 screening
LA2 confirmation

Protein C sistem
Protein C
Berichrom Protein C
ProC® AcR
Factor V Leiden
ProC Global
Protein S Ac
INNOVANCE Free PS Ag

PT
Thromborel® S
Dade Innovin®

Trombinsko vreme
Test Thrombin
Thromboclotin®

Von Willebrand faktor
vWF Ag®
VWF:RCo
INNOVANCE VWF Ac

*u razvoju

Dimenzije:
Glavna jedinica (aparat): ~ 775 mm x ~ 865 mm x ~ 675 mm (Š x D x V)
Pneumatska jedinica: ~ 280 mm x ~ 355 mm x ~ 400 mm (Š x D x V)
Računarska jedinica: ~ 317 mm x ~ 356 mm x ~ 129 mm (Š x D x V)

Težina aparata glavna jedinica (aparat): ~ 100 kg pneumatska jedinica: ~ 17 kg
računarska jedinica: LCD = 5.5 kg; PC = 9.5 kg
Kapacitet ~ 180 PT testova/sat ~ 180 APTT testova/sat ~ 180 PT/APTT testova/sat ~ 95 PT/APTT/AT/DD testova/sat
Onboard kapacitet do 90 reagenasa istovremeno na aparatu, na hladnom i na sobnoj temperaturi; 50 uzoraka sa dodatnih 5 STAT pozicija; 500 pojedinačnih reakcionih kiveta , uz kontinuirano dodavanje;
Merni kanali 10 detektora za različite merne principe; 4 omogućavaju mešanje tokom merenja ukoliko je potrebno
Istovremena fotometrija na 5 talasnih dužina na svim mernim kanalima (340 nm, 405 nm, 575 nm, 660 nm i 800 nm)