CAPILLARYS 3 TERA

Revolucionarna tehnologija

CAPILLARYS 3 je više od novog sistema u Sebii. To je jedinstveni i ekskluzivni sistem namenjen automatizaciji, dizajniran da odgovori sadašnjim i budućim potrebama laboratorija. CAPILLARYS 3 TERA poseduje sistem od 12 kapilara kao i bočni unos epruveta koji omogućava njegovo umrežavanje u automatizaciju.

Elektroforeza proteina
Imunotyping
CDT
HbA1c iz venske krvi
Elektroforeza hemoglobina
Kapacitet: 130 testova/sat za elektroforezu proteina
390 testova/sat za elektroforezu proteina ukoliko je sistem umrežen
70 testova/sat za HbA1c
210 testova/sat za HbA1c ukoliko je sistem umrežen
Autonomija sistema: Kapacitet za 120 uzoraka odjednom ili 600 uzoraka u opciji sa autoloader-om
Za HbA1c: više od 5 sati; za protein više od 2,5 sati
Automatski start up /shut down aparata
Automatsko održavanje
Dostupnost: 24/7

Tip uzorka: Serum
Urin
Ukupna krv (zatvorene epruvete), venska krv, kapilarna krv
Krv iz pupčanika

Pozitivna indetifikacija: nosači uzoraka obeleženi RFID tagom
uzoraka sa potpunom sledljivošću od primarne epruvete do finalnog rezultata
potpuna sledljivost i upravljanje reagensima preko RFID tagova za primarne i sekundarne reagense.

Uzorci: Optimizacija rada u seriji
Kontinuirano dodavanje
Direktno uzorkovanje iz primarnih epruveta: otvorenih i zatvorenih (cap piercing)

Kapilare: 12 silika kapilara