CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING

CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING je aparat za kapilarnu elektrozorezu namenjen za jasnu i preciznu separaciju proteina velikog kapaciteta. Ovaj multiparametarski sistem nudi široku paletu testova elektrozoreze proteina seruma, urina i ukupne krvi, određivanje prisustva i tipa monoklonskih proteina tehnikom imunotyping, hemoglobin, CDT-a (karbohidrat deficijentni transferin)i HbA1c. Aparat poseduje “Cap Piercing Technology” koja omogućuje rad sa uzorcima pune krvi bez prethodnog otvaranja epruveta.

Elektroforeza proteina
Elektroforeza proteina visoke rezolucije
Elektroforeza proteina urina
Imunotyping
Immunotyping u urinu
CDT
HbA1c
Elektroforeza hemoglobina
Kontinuirano dodavanje uzoraka
Kapacitet: 80 testova/sat za elektroforezu proteina
38 testova/sat za HbA1c ili hemoglobin
38 testova/sat za CDT
Tip uzorka: Serum
Urin
Ukupna krv (zatvorene epruvete), venska krv, kapilarna krv
Krv iz pupčanika
Pipetiranje: Rad sa primarnim epruvetama
Rad otvorenim i zatvorenim epruvetama (cap piercing opcija)
Bar kod: Pozitivna indentifikacija nosača epruveta
Pozitivna indentifikacija uzoraka
Pozitivna indentifikacija reagensa i kontrola
Kapilare: 8 silika kapilara
Dimenzije aparata: 95 (D) x 63 (Š) x 40 (V) cm