BCS XP

Tačni i precizni rezultati kod testiranja hemostaze

BCS® XP je jedan od najviše korišćenih potpuno automatizovanih koagulometara koji nudi precizne i tačne rezultate. Brzina i random-access su glavne karakteristike aparata koji radi koagulometrijske, hromogene, imunološke kao i testove aglutinacije, omogućavajući primenu i specijalnih i rutinskih reagensa u samo jednom analizatoru visokog kapaciteta.
PT
Dade® Innovin® izvedeni fibrinogen
Dade Innovin INR
Dade Innovin sekunde
Dade Innovin %
Thromborel® S izvedeni fibrinogen
Thromborel S INR
Thromborel S sekunde
Thromborel S %

APTT
Dade Actin®
Dade Actin FS
Dade Actin FSL
Pathromtin® SL

Fibrinogen
Multifibren® U

Reagensi za trombinsko vreme
Batroxobin Reagent
BC Thrombin Reagent
Thromboclotin®*

Faktor deficitne plazme
Factor II-Dade Innovin
Factor II-Dade Thromboplastin C Plus
Factor II-Thromborel S
Factor V-Dade Innovin
Factor V-Dade Thromboplastin C Plus
Factor V-Thromborel S
Factor VII-Dade Innovin
Factor VII-Dade Thromboplastin C Plus
Factor VII-Thromborel S
Factor VIII-Dade Actin
Factor VIII-Dade Actin FS*
Factor VIII-Dade Actin FSL
Factor VIII-Pathromtin SL
Factor IX-Dade Actin
Factor IX-Dade Actin FSL
Factor IX-Pathromtin SL
Factor X-Dade Innovin
Factor X-Dade Thromboplastin C Plus
Factor X-Thromborel S
Factor XI-Dade Actin
Factor XI-Dade Actin FSL
Factor XI-Pathromtin SL
Factor XII-Dade Actin
Factor XII-Dade Actin FSL
Factor XII-Pathromtin SL

Reagensi za hromogene testove
Berichrom® AT III (A)
Berichrom C1-Inhibitor*
Berichrom Factor XIII*
Berichrom Heparin
Berichrom PAI*
Berichrom Plasminogen
Berichrom Protein C
Berichrom α2-Antiplasmin
Factor VIII Chromogenic Assay
INNOVANCE® Antithrombin

D-dimer
INNOVANCE D-Dimer

Lupus antikoagulans
LA 1 Screening Reagent
LA 2 Confirmation Reagent

Reagensi za procenu rizika za trombozu
ProC® Ac R*
ProC Global*
ProC Global FV*
Protein C
Protein S Ac
INNOVANCE Free PS Ag*

Ostali reagensi
BC von Willebrand Reagent
Complement Reagents*
INNOVANCE ETP
INNOVANCE VWF Ac*

Dimenzije aparata 1240 mm x 630 mm x 920 mm (Š x D x V)
Težina aparata ~ 155,0 kg
Kapacitet ~ 380 PT testova/sat ~ 325 PT/APTT testova/sat
Onboard kapacitet do 90 reagenasa istovremeno na aparatu, na hladnom i na sobnoj temperaturi; 100 uzoraka (10 nosača = 100 epruveta), uz kontinuirano dodavanje; 400 pojedinačnih reakcionih kiveta (20 rotora), uz kontinuirano dodavanje;
Uzorci Istovremeno korišćenje primarnih epruveta i čašica za uzorke
Automatsko razblaživanje uzoraka i standarda. Veliki opseg razblaženja (1:1200) Bar kod identifikacija uzoraka
Neograničen broj pozicija za hitne uzorke; jedan nosač namenjen za hitne uzorke Pedijatrijski nosač za čašice od 1,5 mL Senzori udara igle za uzorke
Reagensi
Bar kod identifikacija reagenasa
Kontinuirano dodavanje reagenasa
Automatsko praćenje količine reagenasa i minimalna mrtva zapremina
5 pozicija namenjenih za mešanje reagenasa
Senzori udara igle za reagense