Aptio™ Automation je jedinstveno rešenje razvijeno specijalno za rastuće potrebe i dinamični način rada savremenih kliničkih laboratorija. Obezbeđuje neograničen potencijal laboratorijske optimizacije tako što kombinuje maksimum rada, prilagodljivost i pamentne tehnologije u čijem potpisu stoje Siemensov-i eksperti za automatizaciju. Sa Aptio Automation sistemom, laboratorije svih veličina mogu da transformišu svoje poslove i postignu maksimalnu efikasnost i performanse.

Aptio™ Automation eliminiše veliki broj radnih stanica i pojednostavljuje sve procese u laboratoriji podižući efikasnost rada.

Karakteristike rada
Aptio™ automatizacija maksimalizuje proces rada u laboratoriji tako što lako i efikasno upravlja oscilacijama u optrećenju laboratorije tokom dnevnog rada. Visoki kapacitet sistema omogućava optimalni rad u periodima maksimalnog opterećenja laboratorije. Na ovaj način TAT vreme za sve uzorke je optimalno kako za hitne tako i za rutinske. Ovo je omogućeno postojanjem velikog broja mogućnosti za prijem uzorka i različitih mogućnosti za povezivanje analitičkih jedinica.

Adaptibilnost
Sa Aptio™ automatizacijom laboratorija može da drži korak sa konstanim zahtevima za proširenje palete. Adaptabilnost sistema omogućava prilagođavanje sistema rastu zahteva bez prekida u funkcionisanju laboratorije. Porfolio aparata koji su spremni da se povežu u Aptio™ se konstanto širi i zajedno sa pre-i post analitičkim modulima omogućavaju konfiguraciju koja se može prilagoditi svakoj laboratoriji.

Pametna tehnologija
Aptio™ automatizacija nudi laboratoriji konektivnost širokog portfolia Siemens aparata koji mogu da se povežu u automatizaciju. Sistemom upravlja CentraLink™ sistem za upravljanje podacima koji predstavlja moćni software koji korisnicima obezbeđuje auto-verifikaciju, integrisan QC i mnoge druge pogodnosti. Siemens Remote Service™ dodatno unapređuje efikasnost laboratorije aktivnom dijagnostikom potencijalnih problema pre nego oni postanu pravi problem.
Povezivanje se može uraditi sa sledećim sistemima:

Imunoesej sistemi
ADVIA Centaur® XPT Immunoassay System
ADVIA Centaur® XP Immunoassay System
IMMULITE® 2000 XPi Immunoassay System
IMMULITE® 2000 Immunoassay System

Biohemijski sistemi

ADVIA® Chemistry XPT System
ADVIA® 1800 Clinical Chemistry System
ADVIA® 2400 Clinical Chemistry System

Integrisani sistemi
Dimension® EXL™ with LM Integrated Chemistry System
Dimension® EXL™ 200 Integrated Chemistry System
Dimension Vista® 500 Intelligent Lab System
Dimension Vista® 1500 Intelligent Lab System

Sistemi za hematologiju
ADVIA® 2120i Hematology System with Autoslide

Sistemi za hemostazu
Sysmex® CS-5100 Hemostasis System